0492 390 460 info@vanemmen.com

Aangepast logo en nieuwe website

We hebben ons de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld tot een vooraanstaand bedrijf in het boren, ontwikkelen en regenereren van pompputten. En daarnaast ook op het gebied van volledig automatisch beregenen.

Om deze ontwikkeling ook goed naar buiten te communiceren hebben we onlangs ons logo aangepast. De ‘oude’ benaming in ons logo ‘Putregeneratie & Ontwikkeling’ hebben we vervangen door de correctere benaming: ‘Bronboring Ontwikkeling Putregeneratie Beregening’. Wij bieden u immers een compleet pakket rond waterwinputten. Aanleg en ontwikkeling van nieuwe pompputten en regeneratie van oudere putten. Plus pompputten en installaties voor beregening en bluswater. Altijd met de hoogste kwaliteit.

Aangepast logo en nieuwe website Van Emmen Bronboring Ontwikkeling Putregeneratie Beregening

Tegelijkertijd hebben we onze nieuwe website gelanceerd. Een site met een volledig overzicht van de technieken die we toepassen, waaronder ook eigen ontwikkelde (en unieke) technieken. Alhoewel de site op dit moment al een compleet overzicht geeft, zijn we zeker van plan om die in de komende tijd uit te breiden met voorbeelden van de verschillende projecten die we uitgevoerd hebben. Kijk daarom regelmatig op de site!

Recente projecten