0492 390 460 info@vanemmen.com

Chemisch ontwikkelen van de pompput.

Soms is het tijdens het boren noodzakelijk om kunstmatige boorspoelingscomponenten te gebruiken. Het nadeel van deze componenten is wel dat die zich afzetten op de boorwand, daarmee de toevoer van grondwater lastiger maken en leiden tot versnelde verstopping van de filterspleten.
Helaas zijn de mechanische ontwikkelingsmethoden niet altijd afdoende om deze verontreiniging te verwijderen, zodat we chemicaliën in moeten zetten.
Afhankelijk van de verontreiniging zetten we een of meer van de volgende typen chemicaliën in:

  • Oxidatoren; bijvoorbeeld waterstofperoxide en chloorbleekloog. Oxidatoren worden gebruikt voor het verwijderen van organisch materiaal, zoals biomassa. Chloorbleekloog heeft bovendien een dispergerende werking op kleideeltjes.
  • Zuren; bijvoorbeeld zoutzuur, citroenzuur, mierenzuur en koolzuur. Zuren worden gebruikt om neerslagen zoals ijzerhydroxide, aluminiumhydroxide en mangaanoxide op te lossen.
  • Reductoren; reductoren worden gebruikt om geoxideerde verbindingen zoals ijzerhydroxiden en mangaanoxiden op te lossen.
  • Complexvormers; bijvoorbeeld polyfosfaten. Met complexvormers worden opgeloste metalen in oplossing gehouden. Daarnaast worden polyfosfaten ook ingezet om kleideeltjes uiteen te laten vallen.

Chemisch ontwikkelen gebeurt altijd in combinatie met een van de mechanische ontwikkelmethoden. De chemicaliën brengen we door middel van een buis ter hoogte van de filter (om het zo effectief mogelijk in te zetten) waarna we kiezen voor hogedrukreinigen, sectiegewijs rondpompen of (sectiegewijs) jutteren. De keuze voor een van deze combinaties gebeurt op basis van de toestand van de pompput gecombineerd met onze jarenlange vakkennis en ervaring.

Als u meer wilt weten over het chemisch ontwikkelen van pompputten, mail ons en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Recente projecten