0492 390 460 info@vanemmen.com

Chemische regeneratiemethoden voor het regenereren van verstopte pompputten.

Chemicaliën voor het regenereren van een pompput worden in de praktijk altijd in combinatie met een mechanische behandeling ingezet.
Afhankelijk van de verontreiniging (en de plaats van de verontreiniging) zetten we een of meer van de volgende typen chemicaliën in:

  • Oxidatoren; bijvoorbeeld waterstofperoxide en chloorbleekloog. Oxidatoren worden gebruikt voor het verwijderen van organisch materiaal, zoals biomassa. Chloorbleekloog heeft bovendien een dispergerende werking op kleideeltjes. Meestal toegepast bij verontreiniging van de omstorting, maar soms ook op de filterspleten.
  • Zuren; bijvoorbeeld zoutzuur, citroenzuur, mierenzuur en koolzuur. Zuren worden gebruikt om neerslagen zoals ijzerhydroxide, aluminiumhydroxide en mangaanoxide op de filterspleten op te lossen.
  • Reductoren; reductoren worden gebruikt om geoxideerde verbindingen zoals ijzerhydroxiden en mangaanoxiden op te lossen.
  • Complexvormers; bijvoorbeeld polyfosfaten. Met complexvormers worden opgeloste metalen in oplossing gehouden. Daarnaast worden polyfosfaten ook ingezet om kleideeltjes uiteen te laten vallen.

Chemisch regenereren gebeurt altijd in combinatie met een van de mechanische ontwikkelmethoden. De chemicaliën brengen we door middel van een buis ter hoogte van de filter (om het zo effectief mogelijk in te zetten) waarna we kiezen voor hogedrukreinigen, sectiegewijs rondpompen of (sectiegewijs) jutteren. De keuze voor een van deze combinaties gebeurt op basis van de toestand van de pompput gecombineerd met onze jarenlange vakkennis en ervaring.

Als u meer wilt weten over chemisch regenereren van pompputten, mail ons en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Recente projecten