0492 390 460 info@vanemmen.com

Chemische en bacteriologische verstopping filterspleten van de pompput.

Chemische verstopping is een van de soorten verstopping die kan optreden bij de filterspleten. Het wordt vaak veroorzaakt door een opstapeling van chemische neerslagen ten gevolg van het onttrekken van verschillende typen water in freatische pakketten.
Veel voorkomend zijn de verstopping van filterspleten met ijzer- en/of mangaan(hydr)oxides als gevolg van een redox-reactie tussen ijzer- en/of mangaanrijk grondwater met zuurstofrijk grondwater. Dit treedt men name op als het filtergedeelte zowel zuurstof/nitraat houdend (geoxideerd) als ijzer/mangaan houdend (gereduceerd) water aantrekt. Bij de selectie van een pakket dient daarom bij voorkeur gekozen te worden voor pakketten waarin zich geen overgang (ook wel redox-grens genoemd) bevindt.

Daarnaast wordt soms bacteriegroei op de filterspleten aangetroffen. Uiteraard willen we ook dit verwijderen.
Voor beide verstoppingen gebruiken we vaak een combinatie van chemische middelen (waterstofperoxide en chloorbleekloog) en jutteren.

Recente projecten