0492 390 460 info@vanemmen.com

Jutteren, een effectieve methode bij het ontwikkelen van een pompput.

Bij het jutteren drukken we de waterspiegel in de pompput met perslucht sterk naar beneden (15 tot 20 meter). Door in één keer de druk weg te halen, stijgt de waterspiegel zeer snel, daarna drukken we de waterkolom weer naar beneden. Deze cyclus van dalen en snel stijgen duurt ongeveer 3 minuten. We herhalen deze cyclus tientallen keren na elkaar gedurende een aantal uren, afhankelijk van de pompput. Aansluitend wordt de pompput schoongepompt. Hiermee verwijderen we het fijne materiaal en restanten van boorspoelingscomponenten.

Jutteren, een effectieve methode bij het ontwikkelen van een pompput.

De effecten van het jutteren treden uiteraard over de hele lengte van het filtergedeelte op, maar niet in alle gevallen is dat nodig of zelfs wenselijk. We hebben daarom een sectiegewijs juttermethode ontwikkeld en daarvoor eigen apparatuur gebouwd. Meer info over het unieke sectiegewijs jutteren…

Als u meer wilt weten over het jutteren van pompputten, mail ons en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Recente projecten