0492 390 460 info@vanemmen.com

Jutteren voor het regenereren van verstopte filters en filterspleten.

Jutteren is de meest gebruikte behandelmethode bij een verstopte pompput.
Bij het jutteren drukken we de waterspiegel in de pompput met perslucht sterk naar beneden (15 tot 20 meter). Door in één keer de druk weg te halen, stijgt de waterspiegel zeer snel, daarna drukken we de waterkolom weer naar beneden. Deze cyclus van dalen en snel stijgen duurt ongeveer 3 minuten. We herhalen deze cyclus tientallen keren na elkaar gedurende een aantal uren, afhankelijk van de pompput. Aansluitend wordt de pompput schoongepompt. Hiermee verwijderen we het fijne materiaal en verontreinigingen.

Jutteren voor het regenereren van verstopte filters en filterspleten.

Het mechanisch effect van jutteren heeft vooral effect op de mechanische verstopping, de verstopping met deeltjes in de boorwand. Omdat we bij het jutteren bijna altijd chemicaliën toevoegen (de keuze van de chemicaliën is afhankelijk van de verontreiniging van de filterspleten) heeft jutteren daarnaast ook een sterk effect op de filter.

De effecten van het jutteren treden uiteraard over de hele lengte van het filtergedeelte op, maar niet in alle gevallen is dat nodig of zelfs wenselijk. We hebben daarom een sectiegewijs juttermethode ontwikkeld en daarvoor eigen apparatuur gebouwd. Meer info over het unieke sectiegewijs jutteren…

Als u meer wilt weten over het jutteren van verstopte filters en filterspleten, mail ons en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Recente projecten