0492 390 460 info@vanemmen.com

Luchtliften voor het eenvoudig realiseren van diepere pompputten.

Als we bij het zuigboren dieper moeten boren dan 50 m, beginnen we bijtijds met luchtliften. Bij luchtliften voegen we geforceerd lucht toe aan de boorspoeling. Toevoeging van lucht maakt het mengsel uiteraard lichter; de druk van de zwaardere kolom ingevoerd water zorgt voor perfecte doorstroming. Bij het dieper boren moeten we er voor zorgen dat de luchtuittrede (het injectiepunt) niet al te ver beneden plaats vindt. We doen dat door indien nodig de boorstang met de luchtkamer helemaal uit het boorgat te halen, er een stuk tussen te bouwen en vervolgens weer verder te boren.

Met luchtliften kunnen we grotere diepten realiseren. Daarnaast is de boorsnelheid groter en zijn de grondmonsters beter.

Recente projecten