0492 390 460 info@vanemmen.com

Mechanische ontwikkelmethoden bij het ontwikkelen van een pompput.

Voor het ontwikkelen van pompputten passen we in eerste instantie vooral mechanische ontwikkelmethoden toe. Hierbij verwijderen we de kleinere fracties rondom een pompfilter. Mechanische ontwikkelmethoden hebben een heel geringe milieubelasting en dat is zeker bij drinkwaterputten een groot voordeel.

Mechanische ontwikkelmethoden bij het ontwikkelen van een pompput.

Afhankelijk van de put passen we, naast het borstelen van het putfilter, een of meerdere van de volgende methoden toe:

  • Schoonpompen pompput; het schoonpompen is een eerste standaard handeling.
  • Intermitterend schoonpompen; intermitterend schoonpompen is een variant op ‘normaal’ schoonpompen en geeft in praktijk een iets beter resultaat.
  • Hogedrukreinigen; hierbij wordt met roterende nozzles een krachtige waterstraal op de filter en de filterspleten gespoten waarmee de vervuiling rondom de filterspeten losgemaakt wordt.
  • Sectiegewijs schoonpompen; bij het sectiegewijs schoonpompen wordt steeds een gedeelte van de pompput schoongepomp.
  • Jutteren; bij het jutteren drukken we de waterspiegel in de pompput met perslucht sterk naar beneden. Door in één keer de druk weg te halen, stijgt de waterspiegel zeer snel, daarna drukken we de waterkolom weer naar beneden.
  • Sectiegewijs jutteren; we hebben een unieke sectiegewijs juttermethode ontwikkeld waarmee we heel effectief kunnen ontwikkelen. En de apparatuur hiervoor zelf gebouwd!

Als u meer wilt weten over de mechanische ontwikkelmethoden die we toepassen, mail ons en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Recente projecten