0492 390 460 info@vanemmen.com

Mechanische verstopping boorgatwand van de pompput.

Mechanische verstopping treedt op bij de boorgatwand (waar het boorgat over gaat in het aanvulmateriaal ) en wordt veroorzaakt door deeltjes in het grondwater die de poriën in het zandpakket in de buurt van de put blokkeren. Grondwater bevat deeltjes die als suspensie aanwezig zijn. De korrelgrootte varieert van 1 tot 100 µm; de meeste deeltjes hebben een grootte tussen 20 en 40 µm. Doordat het grondwater met een relatief grote snelheid naar de put stroom, worden ook relatief veel deeltjes meegevoerd.

Mechanische verstopping kan twee oorzaken hebben:

1. Bij het boren van de put zorgt de boorspoeling, al of niet met toegevoegde additieven, er voor dat de boorwand min of meer afgedicht wordt (wat handig is tegen het instorten van het boorgat). Als vervolgens een put niet vakkundig en volledig ontwikkeld wordt, blijft er in de boorgatwand een zone waarin de poriën al gedeeltelijk verstopt zijn en waarin deeltjes versneld worden afgevangen.

2. Een tweede oorzaak is brugvorming in de poriën dicht bij de boorgatwand. Door de radiale geometrie van een pompput stroomt grondwater steeds sneller richting put. Maar tegelijkertijd zijn er minder poriën beschikbaar. De deeltjesbelasting wordt dus evenredig groter, met brugvorming tot gevolg.

Door tijdens de productie de put regelmatig in en uit te schakelen worden de deeltjesbruggen verbroken. Maar bij ernstige mechanische verstopping moet er geregenereerd worden.

Recente projecten