0492 390 460 info@vanemmen.com

Pompputten dempen doen we net zo zorgvuldig als boren en ontwikkelen.

Als een pompput structureel te weinig water geeft (of water van slechte kwaliteit) en regenereren geen oplossing meer is, moet soms besloten worden tot het dempen van een pompput. Immers, een put kan niet ongebruikt achtergelaten worden omdat anders verontreiniging van drinkwater op de loer ligt.

Het dempen van een put dient zeker met dezelfde zorgvuldigheid te gebeuren als het boren. Uiteraard beginnen we met het verwijderen van alle installaties zoals pompen, leidingwerk en elektrische installaties. Aan de hand van de oorspronkelijke verslaglegging van de grondlagen, worden de grondlagen hersteld. Daarbij wordt extra aandacht geschonken aan het (met klei-achtige stoffen) afdichten van de verschillende watervoerende lagen. Op die manier wordt voorkomen dat de verschillende lagen met elkaar in contact komen.

Door het dempen zorgvuldig uit te voeren wordt de levensduur van de locatie (en dus eventuele nabijgelegen andere winningsputten) verlengd.
Zoals met alle werkzaamheden die wij uitvoeren hebben wij ook hier oog voor duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid naar de toekomst.

Als u meer wilt weten over het zorgvuldig dempen van pompputten, mail ons en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Recente projecten