0492 390 460 info@vanemmen.com

Boren van een proefput voor het nauwkeurig in kaart brengen van watervoerende lagen.

De bodemopbouw is in Nederland niet altijd homogeen. Door geologische processen in het verleden is de opbouw grillig en er kunnen op korte afstand van elkaar flinke verschillen optreden.
Uiteraard maken we, voordat we beginnen met het boren van een pompput, gebruik van de landelijke database TNO DINOloket en van de gegevens die we van eerdere projecten hebben.
Maar soms is het toch wenselijk om eerst een proefboring te maken. Bij deze proefboring (met een beperkte diameter) kunnen we de lagen nauwkeurig in kaart brengen en exact bepalen waar de beste watervoerende lagen zich bevinden.
Uiteraard slaan we alle gegevens op in onze eigen database.

Deze proefput wordt zo geplaatst dat die later (als er op de definitieve diameter geboord wordt) eventueel ingericht en ontwikkeld kan worden als pompput.

Als u meer wilt weten over de proefputten die we voor u kunnen realiseren, mail ons en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Recente projecten