0492 390 460 info@vanemmen.com

Putten pulsen, een ideale methode bij grof grind of (zwerf)keien in de bodem.

Pulsen is een vorm van verbuisd boren, d.w.z. dat het boorgat gevormd wordt door middel van een buis. Met pulsen kan een diepte van ongeveer 100 m gerealiseerd worden.
Bij het pulsen plaatsen we een boorbuis in een gegraven gat, gevuld met werkwater. Binnen in de boorbuis laten we steeds een puls met kracht op de bodem van het boorgat vallen. De puls is een zware holle cilinder met onderin een klep. Bij het neerkomen vult de puls zich gedeeltelijk met grond, bij het omhooghalen sluit de klep zich waardoor de grond ‘gevangen’ zit in de pulsbuis. Bij elke op- en neergaande beweging komt er meer grond in de pulsbuis en zakt de boorbuis een stukje verder naar beneden. Na ca. 15 pulsbewegingen (uiteraard afhankelijk van de omstandigheden) wordt de puls opgehaald en geleegd waarna het proces weer verder gaat.
Naarmate de boorbuis verder zakt, worden nieuwe boorbuizen opgeschroefd tot de vereiste diepte is bereikt.
Omdat bij grotere diepte de wrijving tussen boorbuis en grond toeneemt, kiezen we er soms voor om te vertoeren. We brengen dan een iets kleinere buis in de boorbuis aan en pulsen daarin verder.

Pulsen is een schone techniek, de ondergrond wordt nauwelijks verstoord, maar het is wel een arbeidsintensief proces, we passen het in de praktijk alleen toe als we vermoeden dat er veel grof grind of (zwerf)keien in de bodem zitten. Daarnaast passen we pulsen toe als de grond zo onsamenhangend is dat we verbuisd moeten boren. En voor peilputten en waarnemingsputten (omdat het zo’n schone boortechniek is).

Als u meer wilt weten over het pulsen, mail ons en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Recente projecten