0492 390 460 info@vanemmen.com

Waterwinputten voor industrieel drinkwater en veeteeltbedrijven, een eigen drinkwatervoorziening.

De meeste waterputten waar we bij betrokken zijn,  zijn bestemd voor drinkwaterbedrijven en de openbare drinkwatervoorziening.
Maar dezelfde techniek en dezelfde zorgvuldigheid kunnen we ook toepassen voor andere watervoorzieningen.

Industrieel drinkwater wordt in de foodindustrie uiteraard veelvuldig toegepast. Voedselbedrijven kiezen er steeds vaker voor om hun water aan een eigen bron te onttrekken. En natuurlijk wordt aan dit eigen drinkwater dezelfde hoge eisen gesteld als aan publiek drinkwater. Onze grote ervaring met pompputten voor waterleidingbedrijven is een absolute garantie voor het realiseren van drinkwaterputten voor de industrie.

Waterwinputten voor industrieel drinkwater en veeteeltbedrijven.

Ook veeteeltbedrijven maken in toenemende mate gebruik van een eigen drinkwaterbron. Zeker bij de huidige schaalgrootte van de veebedrijven is een eigen drinkwaterbron een rendabele investering.  En dankzij onze techniek bent u altijd verzekerd van kwalitatief uitsteken drinkwater voor het vee.

We passen voor deze drinkwaterbronnen bij het boren en ontwikkelen uiteraard dezelfde zorgvuldige technieken toe als bij de pompputten voor waterleidingbedrijven. Daardoor is veilig drinkwater én een absolute bedrijfszekerheid verzekerd.

Als u meer wilt weten over de waterwinputten die we voor u kunnen realiseren, mail ons en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Recente projecten