0492 390 460 info@vanemmen.com

Roterend zuigboren, de meest gebruikte methode voor het boren van pompputten.

Roterend zuigboren is onverbuisd boren, het boorgat boren we zonder verbuizing (afgezien van een mantelbuis voor de eerste meters om instorting van het boorgat te voorkomen). Bij het zuigboren laten we de boorspoeling naar beneden in het boorgat stromen. De boorbeitel onder aan de ronddraaiende holle boorstang maakt de grond los en die wordt, samen met de boorspoeling, door de boorstang naar boven gezogen. Op het maaiveld hebben we één of meer bezinkbakken opgesteld. In de achterste (en hogergeplaatste) vangen we het opgezogen boorgruis op, eventueel loopt de boorspoeling via een overstort in de voorste bak die dan dienst doet als bufferreservoir. Van daaruit wordt het water weer in het boorgat geleid.

2-9_Zuigboren

Tijdens het boren bemonsteren we regelmatig het opgezogen boorgruis.Op die manier kunnen we het bodemprofiel heel nauwkeurig in kaart brengen en vastleggen.  

Het boorgat wordt in stand gehouden door een combinatie van constante overdruk (de boorspoeling) en toevoegingen van spoelingsadditieven aan de boorspoeling, afhankelijk van de grondsoort waar we in boren. Dankzij onze grote kennis en ruime ervaring kunnen we precies bepalen welke stoffen (en in welke concentratie) we toe moeten voegen voor een ongestoord boorproces.

Omdat er een limiet is aan de zuighoogte van de zuigpomp neemt de boorproductie na ongeveer 50 m af. Bij een grotere diepte, gaan we daarom bijtijds over op luchtliften. Daarmee kunnen we veel grotere diepten realiseren.

Als u meer wilt weten over het roterend zuigboren, mail ons en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Recente projecten