0492 390 460 info@vanemmen.com

Testen automatisch juttersysteem

Bij het ontwikkelen en regenereren van een pompput is jutteren een van de belangrijkste technieken die we toepassen. Alleen, als er te lang gejutterd wordt kan het zijn dat de kwaliteit van de put onherstelbaar achteruit gaat. Het is dus de kunst om het juiste moment te bepalen waarop de put op zijn maximale capaciteit is. Traditioneel wordt dit gedaan door tussen het jutteren steeds een flowmeting te doen, maar dit is erg omslachtig en tijdrovend.

We hebben daarom een eigen geautomatiseerd juttersysteem ontwikkeld met een constante flowmeting waarbij we tijdens het jutterproces volledig automatisch het optimum bepalen.

Uiteraard hebben we dit systeem uitvoerig (op ons eigen terrein in een eigen put) getest en geoptimaliseerd.

Dankzij dit zelfdenkende juttersysteem neemt de kwaliteit en de efficiency van het ontwikkelen en regenereren belangrijk toe.

Recente projecten