0492 390 460 info@vanemmen.com

Waarnemingsput voor het monitoren van de stijghoogte en/of de chemische samenstelling van het grondwater.

Waarnemingsputten hebben als doel het monitoren van de stijghoogte en/of de chemische samenstelling van het grondwater.
Daarnaast geeft de aanleg van een waarnemingsput ook een goed beeld van de geologische opbouw van de bodem.
Waarnemingsputten kunnen basaal uitgerust zijn met één peilbuis en één filter, met meerdere peilbuizen met ieder één filter of het kan een multi-level waarnemingsput zijn met één peilbuis die op verschillende niveaus is voorzien van een filter.

Voor het boren van een waarnemingsput gebruiken we in principe dezelfde boormethoden als voor het boren van een pompput. We besteden extra aandacht aan het nemen van goede boormonsters om zo de bodemopbouw in kaart te brengen. In incidentele gevallen (bij een geringe diepte) gebruiken we een handboormethode.

Bij de aanleg van een waarnemingsput wordt het boorgat zorgvuldig aangevuld met filterzand en worden alle doorboorde lagen hersteld, daarna wordt de put alleen schoongepompt. Dit is normaal gesproken voldoende om een goede toestroming naar de put te realiseren.
De waarnemingsput wordt op het maaiveld afgewerkt met een beschermkoker of een straatpot, afhankelijk van de locatie.

Als u meer wilt weten over de waarnemingsputten die we voor u kunnen realiseren, mail ons en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Recente projecten