0492 390 460 info@vanemmen.com

Boormethoden voor het boren van pompputten, beregeningsputten en brandputten.

Voor het boren van pompputten, beregeningsputten en brandputten zijn verschillende methoden beschikbaar die afhankelijk van de grondsoort, de opbouw van de bodem, de grondwaterstand en de gewenste diepte ingezet worden.
Echter, als al deze parameters in ogenschouw genomen worden, is zuigboren in veel gevallen de meest voor de hand liggende methode. Wel wordt zuigboren vaak gecombineerd met luchtliften als er diepten van meer dan 50 m gerealiseerd moeten worden.
Als we weten of sterk vermoeden dat er in de grondlagen grof grind of keien voorkomen, kiezen we voor pulsen.

Boormethoden voor het boren van pompputten, beregeningsputten en brandputten.

Bij het boren (soms ook wel slaan of spuiten genoemd) van pompputten gaan we heel zorgvuldig te werk om er voor te zorgen dat er geen verstoring van de verschillende watervoerende lagen plaats vindt. Een van de maatregelen is dat we zorgen dat er steeds voldoende werkwater voorhanden is én dat we werkwater als reserve achter de hand hebben. Want zelfs een korte verstoring in de watertoevoer kan al als gevolg hebben dat het boorgat instort.

Tijdens het boren nemen we regelmatig bodemmonsters zodat we de verschillende bodemlagen nauwkeurig in kaart kunnen brengen.

We geven er ook de voorkeur aan om het filtertraject in één keer te boren. We werken dan bij diepe putten, indien noodzakelijk, in ploegen tot het gat is geboord, de pompfilters zijn afgesteld en het filtertraject is aangevuld. Daarnaast heeft de praktijk uitgewezen dat het verstandig is zo snel mogelijk daarna met het ontwikkelen van de pompput te beginnen.

Als u meer wilt weten over de boormethoden die we toepassen, mail ons en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Recente projecten