0492 390 460 info@vanemmen.com

Regeneratie pompput voor het herstellen van de putcapaciteit.

Pompputten kunnen, nadat ze jarenlang in bedrijf geweest zijn, langzaamaan minder water gaan geven. Hier kunnen voor de hand liggende oorzaken aan ten grondslag liggen (zoals nieuwe putten op korte afstand) maar meestal is een gedeeltelijke putverstopping de oorzaak.
Er zijn verschillende methoden om vast te stellen dat een drinkwaterput minder water geeft. Er wordt bijvoorbeeld regelmatig gekeken hoe snel een put zich weer vult na een bepaalde onttrekkingstijd. Of er wordt bijvoorbeeld nauwkeurig bijgehouden hoeveel water er per uur wordt verpompt. Door deze gegevens af te zetten tegen de nulmeting (het debiet bij oplevering) kan de mate van verstopping nauwkeurig bepaald worden.

Er komen in principe een tweetal soorten verstopping voor: verstopping op de boorgatwand (waar de boorgatwand overgaat op het aanvullend pakket). En verstoppingen van de filterspleten. De eerste verstopping is een mechanische verstopping. De tweede soort verstopping kan organisch, chemisch of bacteriologisch zijn.

Een putverstopping wordt ongedaan gemaakt door regeneratie van de put. In de praktijk wordt tot regeneratie van een pompput overgegaan als de volumestroom is afgenomen tot 70% van de referentiewaarde. Als er langer wordt gewacht met regenereren, wordt het steeds lastiger om het oorspronkelijke volume weer te bereiken.

Het doel van de regeneratie is het losmaken en verwijderen van deze neergeslagen en vastzittende deeltjes waardoor er weer voldoende water door de boorgatwand het putfilter in kan stromen.

Voor beide soorten verstopping zal een verschillende regeneratiemethode nodig zijn.

Verstopping van het filter wordt verholpen door borstelen, hogedrukreiniging of jutteren, zo nodig gevolgd door een chemische behandeling.
Verstopping op de boorgatwand wordt in principe altijd chemisch aangepakt.
Bij hardnekkige verstopping is altijd een combinatie van chemicaliën en mechanische middelen noodzakelijk.

Als u meer wilt weten over het regenereren van pompputten, mail ons en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Recente projecten