0492 390 460 info@vanemmen.com

Ontwikkelen pompput voor een maximale toevoer van grondwater.

Nadat een pompput tot de gewenste diepte is geboord, wordt het putfilter geplaatst. Het putfilter is bijna altijd een pvc-buis (uiteraard met de lengte van het boorgat) waarin zich ter hoogte van de watervoerende lagen filterspleten bevinden. Meestal in de lengterichting van de filterbuis (verticale filterspleten), maar ook horizontale filterspleten en filters met wikkeldraad (standaard bij rvs) komen voor.

Tussen het putfilter en de boorwand brengen we filterzand aan waardoor de toestroming van water naar de put vergemakkelijkt wordt. De korrelgrootte van het filterzand bepalen we aan de hand van de korrelgrootte van het watervoerend pakket en de spleetwijdte van het filter.

Ontwikkelen pompput voor een maximale toevoer van grondwater.

Tijdens het boorproces zetten zich kleine zand- of kleideeltjes (die niet in de bezinkbak worden afgevangen) en boorspoelhulpmiddelen af tegen de boorwand en vormen zo een soort afpleistering van de boorwand.
Bij het ontwikkelen van een pompput verwijderen we ter hoogte van het filter de fijne deeltjes en restanten van de boorspoeling van de boorwand, uit het filterzand en van de bodem van het boorgat. Het oogmerk is het creëren van een spoelingsvrije en grofzandige zone rondom het boorgat. Daardoor is een maximale toevoer van grondwater verzekerd en wordt toekomstige verstopping zoveel mogelijk voorkomen.
Aan de hand van de aangetroffen bodemopbouw en andere hydrologische gegevens is van tevoren de verwachtte putcapaciteit berekend. Door tijdens het ontwikkelen van de pompput goed te meten, kunnen we bepalen welke methoden we in moeten zetten én ook of wordt overgegaan tot een chemische behandeling.

Als u meer wilt weten over het ontwikkelen van  pompputten, mail ons en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Recente projecten